New Arrivals http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/201303 en 君子與禮 : 儒家美德倫理學與處理衝突的藝術 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/jun-zi-yu-li-ru-jia-mei-de-lun-li-xue-yu-chu-li-chong-tu-de-yi-shu <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 柯雄文 著 ; 李彥儀 譯 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 臺北市 : 國立臺灣大學出版中心, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> B 127 .C65 C82 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">本書首先以雅斯培的「典範人物」來詮解儒家的「君子」概念,同時評析各種英語世界中對「君子」一詞的翻譯,並以陳大齊所提出的分類架構為基礎,探究各種美德之間的關係,尤其論述了「禮」的意涵與各個面向,以及儒家「君子」概念在道德教育中的地位與意義。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:27 +0000 carolleong 3150 at http://lib.must.edu.mo A philosophy of loneliness http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/philosophy-loneliness <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> Lars Svends 著; English translation by Kerri Pierce </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> London, UK : Reaktion Books, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> BF 575 .L7 S8 2017 </div> </div> </div> <p class="rtejustify"><span style="font-size:12px;">Drawing on the latest research in philosophy, psychology, and the social sciences, this book explores the different kinds of loneliness and examines the psychological and social characteristics that dispose people to them. Author looks at the importance of friendship and love, and he examines how loneliness can impact our quality of life and affect our physical and mental health. &nbsp;</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:26 +0000 carolleong 3149 at http://lib.must.edu.mo 885公尺的巴黎 : 這條街, 邂逅最美麗的日常 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/885gong-chi-de-ba-li-zhe-tiao-jie-xie-hou-zui-mei-li-de-ri-chang <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 伊蓮.秀黎諾 著 ; 趙睿音 譯 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 臺北市 : 行人文化實驗室, 2016. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> DC 762 .R84 S2 2016 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">作者看過所有法國最精緻的一面。但遍歷繁華之後,想重新見證的是最純粹、最道地,當地人所享受而觀光客不得其門而入的巴黎。她效法路易-薩巴斯欽.梅爾西耶這位十八世紀的作家兼巴黎第一位街頭記者,漫遊在這微縮在半英哩之中,最濃烈也迷人的巴黎,記錄各階級各行各業的人味、記憶與風情。既真實,也完美,在許多人心底,殉道者街就是巴黎的中心。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:25 +0000 carolleong 3148 at http://lib.must.edu.mo The moon year : a record of Chinese customs and festivals http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/moon-year-record-chinese-customs-and-festivals <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> Juliet Bredon &amp; Igor Mitrophanow </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> Burnaby, B.C. : Soul Care Pub., 2009. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> DS 721 B7 2009 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">The Moon Year is a facinating recording the mysterious and somewhat elusive traditions of the Chinese. The&nbsp; authors trace their way through the intimate life of Chinese religion, superstitions, philosophies, customs, and society. Only after a year&#39;s residence in China are the authors able to gather an intimate perspective on this age-old civilization that has withstood the test of time.</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:24 +0000 carolleong 3147 at http://lib.must.edu.mo 怪奇地圖 : 從虛構想像到歷史知識, 115幅趣味地圖翻轉你所認知的世界 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/guai-qi-di-tu-cong-xu-gou-xiang-xiang-dao-li-shi-zhi-shi-115fu-qu-wei-di-tu-fan-zhuan-ni <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 艾希禮.貝登威廉斯 著 ; 張思婷 譯 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 臺北市 : 馬可孛羅文化, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> GA 108.7 B3 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">本書絕美古怪,內有上百幅大英圖書館地圖館藏!由古至今,橫跨1493~2008年的珍貴史料!諷刺、探險、童趣、遊戲、神話傳奇&hellip;&hellip;那些無法歸類的怪奇地圖盡收錄於此!</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:23 +0000 carolleong 3146 at http://lib.must.edu.mo 不用數字的研究 : 質性研究的思辯脈絡 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/bu-yong-shu-zi-de-yan-jiu-zhi-xing-yan-jiu-de-si-bian-mo-luo <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 蕭瑞麟 著 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 臺北市 : 五南, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> H 62 X52 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">正如趨勢學家大前研一所預言,思考力將首度取代專業力與執行力,成為企業擇才的第一要項。會不會批判式思考,將決定一個人的成功與格局。本書作者根據實戰經驗,配合華人學習脈絡,以科普語言引領讀者一窺質性研究精神,學習辯證思維。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:22 +0000 carolleong 3145 at http://lib.must.edu.mo 灰犀牛 : 危機就在眼前, 為何我們選擇視而不見? http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/hui-xi-niu-wei-ji-jiu-zai-yan-qian-wei-he-wo-men-xuan-ze-shi-er-bu-jian <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 米歇爾.渥克 著 ; 廖月娟 譯 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 臺北 : 遠見天下文化, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> HD 61 W82 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">本書作者為我們解釋什麼是灰犀牛。相較於極不可能發生、實際上卻會發生,而且發生後會帶來重大衝擊的黑天鵝事件,灰犀牛是既存的威脅,但我們卻因為種種因素而選擇毫無作為。本書提出面對灰犀牛的五階段常見反應,教我們打破迷思、正視問題。章末也有灰犀牛心法,幫助我們建立正確觀念,日後遇到明顯問題時,才能積極採取行動。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:21 +0000 carolleong 3144 at http://lib.must.edu.mo 朋友與敵人 : 哥倫比亞大學 x 華頓商學院聯手, 教你掌握合作與競爭之間的張力, 當更好的盟友與對手 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/peng-you-yu-di-ren-ge-lun-bi-ya-da-xue-x-hua-dun-shang-xue-yuan-lian-shou-jiao-ni-zhang <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 亞當.賈林斯基, 莫里斯.史威瑟 [著] ; 許恬靈 譯. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 台北市 :時報文化, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> HD 66 G3 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">本書兩位作者引用自家實驗室與社會科學界最新的原創研究,外加真實世界的鮮明例子,教大家靈活遊走於合作與競爭之間,以更聰明的方式決定何時該合作、何時又該競爭。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:20 +0000 carolleong 3143 at http://lib.must.edu.mo 社群媒體批判理論 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/she-qun-mei-ti-pi-pan-li-lun <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> Christian Fuchs著 ; 羅世宏, 徐福德 譯 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 臺北市 : 五南, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> HM 742 F8 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">我們比過去任何時候都更需要了解社群媒體,不管是好的一面,或是壞的一面。本書作者帶領我們開啟穿越社群媒體的旅程,對重要的個案如谷歌、臉書、推特、維基解密和維基百科進行分析,釐清位於當前數位媒體地景的結構和權力關係。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:19 +0000 carolleong 3142 at http://lib.must.edu.mo 都市理論新思維 : 勞動分工、創意經濟與都會空間 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/du-shi-li-lun-xin-si-wei-lao-dong-fen-gong-chuang-yi-jing-ji-yu-du-hui-kong-jian <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 陳坤宏[等...] 著 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 高雄市 : 巨流, 2016. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> HT 151 D8 2016 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">本書聚焦於都市理論的新思維,主要關切在「文化經濟作為空間發展」此一信仰價值下,未來都市的「生產」、「就業工作」、「社會生活」以及「都市創意性」,如何在「都會空間結構」中加以展現,進而讓文創經濟與都市環境得以有效連結,產生綜效。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:18 +0000 carolleong 3141 at http://lib.must.edu.mo 慾望公義 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/yu-wang-gong-yi <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 趙文宗 著 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 香港:紅出版(圓桌文化), 2015. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> KNR 74 Z3 2015 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">本書作者大量引用德勒茲及齊澤克的理論柜架,分析香港這幾年的熱門法律社會議題:内地孕婦湧港、強制少年驗毒、少年性侵犯、性侵法改革、家暴法修訂。本書提倡由慾望不斷反省法律、政策及公義,希望法律可由克服自身盲點,去蕪存菁,先清理本身歧視質素,再建立公義。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:17 +0000 carolleong 3140 at http://lib.must.edu.mo 藝術精神 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/yi-shu-jing-shen <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 羅伯特.亨萊 著 ; 陳琇玲 譯 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 新北市 : 大牌出版, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> N 7445 H4 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">本書收錄作者隨筆文稿、信箋片段,以及與學生的對談語錄。完整呈現他對藝術的教學脈絡,主題涵蓋繪畫創作的概念與技法,一般藝術研究與藝術鑑賞。處處可見作者寶貴的專業建言與智慧見解。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:16 +0000 carolleong 3139 at http://lib.must.edu.mo 存在空間的設計方法 : 追尋一種人性空間 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/cun-zai-kong-jian-de-she-ji-fang-fa-zhui-xun-yi-zhong-ren-xing-kong-jian <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 蘇靜麒 著 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 臺中市 : 清奇空間設計, 2016. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> NA 2765 S9 2016 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">存在感與存在設計的關連如何?何謂具有「存在感」的空間意象?本書作者以實例作品一一解析,帶領讀者欣賞建築作品,並且領會作品所蘊含的深層含意。以人性角度,闡述存在感對人的重要性,並將設計方法設計成一種語言式的編碼方式。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:15 +0000 carolleong 3138 at http://lib.must.edu.mo The Shining inheritance : Italian painters at the Qing court, 1699-1812 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/shining-inheritance-italian-painters-qing-court-1699-1812 <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> Marco Musillo 著 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> Los Angeles :The Getty Research Institute,[2016] </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> ND 1043.5 M8 2016 </div> </div> </div> <p class="rtejustify"><span style="font-size:12px;">On the eighteenth century, Italian artists were hired through the Jesuit missionary network to paint&nbsp; for the Qing Imperial Workshops in Beijing.</span></p><p><a href="http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/shining-inheritance-italian-painters-qing-court-1699-1812" target="_blank">read more</a></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:14 +0000 carolleong 3137 at http://lib.must.edu.mo 早中晚茶 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/zao-zhong-wan-cha <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 長尾智子 著 ; 張璐 譯 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 北京 : 新星出版社, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> PL 873.5 .A3267 A8 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">菠菜根可以炸着吃嗎?素白的盤子是不是更襯這道菜?用朗姆酒泡梅子應該也不錯吧?這些在烹飪間隙冒出的念頭,有的一閃而過,有的則慢慢沉入心里。烹飪,乃至每日的生活,不正是這些微不足道的絮語堆積而成的嗎?一餐飯一杯酒一句自言自語的絮叨,就像心情的調味料,料理出每個平凡日子里真實的好味道。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:13 +0000 carolleong 3136 at http://lib.must.edu.mo 文學考古 : 金庸武俠小說中的"隱型結構" http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/wen-xue-kao-gu-jin-yong-wu-xia-xiao-shuo-zhong-de-yin-xing-jie-gou <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 陳岸峰 著 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 香港 : 中華書局, 2016. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> PL 2848 .Y8 C3 2016 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">本書作者並非孤立地研究金庸的武俠小說,而是通過多種古今文學名著跟金庸作品相互對比,指出問題所在。其中作者最大的創獲就是「隱型結構」、「文學考古」的兩大理念,同時也藉此建立其個人的批評理論綱領。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:12 +0000 carolleong 3135 at http://lib.must.edu.mo 世界如锦心如梭 : 毕淑敏文化地理散文 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/shi-jie-ru-jin-xin-ru-suo-bi-shu-min-wen-hua-di-li-san-wen <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 毕淑敏 著 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 杭州 : 浙江摄影出版社, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> PL 2892 .I73 S54 2017. </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">格陵蘭的冰山寬廣而晶瑩,挪威的瀑布自由而奔放;瑞士的巧克力散發著誘人的香味,埃及的莎草紙凝固著一段逝去的時光;馬薩達見證了猶太人寧死不屈的反抗,尼泊爾帕斯帕提納神廟承載了印度教徒對死亡的思考&hellip;&hellip;不同的地域,不同的風情;不同的文化,不同的信仰。世界斑斕如錦,而人心,恰如那把梭,串起了它的經線和緯線。不妨跟著作者來一次鮮活的人文地理閱讀,去觸摸古人留下的文明密碼。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:11 +0000 carolleong 3134 at http://lib.must.edu.mo 我們一無所有 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/wo-men-yi-wu-suo-you <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 安東尼.馬拉 著 ; 施清真 譯 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 臺北市 : 時報文化, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> PS 3613 .A77 T7 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">一九三○年代,一位不成材的肖像畫家受到蘇聯審查當局指派,刪除出現在官方照片之中的政治異議份子,頭一個對象就是他的弟弟。當一幅沙畫時代的田園風情畫碰巧出現在桌上,他蓄意顛覆,故意把弟弟的臉孔畫進田野中。其後數十年時間,這個決定餘波盪漾,難以意料地串起平庸卻恐怖的年代下,書中各個人物的遺憾與愛。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:10 +0000 carolleong 3133 at http://lib.must.edu.mo 從零開始學Python程式設計 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/cong-ling-kai-shi-xue-pythoncheng-shi-she-ji <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 李馨 著 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 新北市 : 博碩文化股份有限公司出版發行, 2016. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> 新北市 : 博碩文化股份有限公司出版發行, 2016. </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">學習一個程式語言,Python的簡單、明瞭能讓初學者快速上手。本書以基礎入門、有序和無序、標準函式、物件導向和學習進階等五大篇,提供初學者認識Python語言的魅力,並達到通盤性認識。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:09 +0000 carolleong 3132 at http://lib.must.edu.mo 探尋自然的秩序 : 從林奈到E.O.威爾遜的博物學傳統 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/tan-xun-zi-ran-de-zhi-xu-cong-lin-nai-dao-eowei-er-xun-de-bo-wu-xue-chuan-tong <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 保羅.勞倫斯•法伯 著 ; 楊莎 譯 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 北京 : 商務印書館, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> QH 15 F3 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">本書作者考察了近三個世紀以來的博物學傳統。他認為,博物學是介於&ldquo;民間生物學&rdquo;和主流科學之間的傳統。作者令人印象深刻地展示了像林奈、布豐、聖提雷爾和居維葉這樣的先行者如何推進這一領域的發展並將其塑造成我們當前所見的樣子。本書還考察了自然博物館、植物園和動物園之類的新設施在科學建制和吸引公眾注意兩方面所起的作用。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:08 +0000 carolleong 3131 at http://lib.must.edu.mo The book of barely imagined beings : a 21st century bestiary http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/book-barely-imagined-beings-21st-century-bestiary <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> Caspar Henderson 著; illustrated by Golbanou Moghaddas </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> [Chicago] : The University Of Chicago Press, 2014. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> QL 50 H4 2014 </div> </div> </div> <p class="rtejustify"><span style="font-size:12px;">In this book &nbsp;author offers readers a fascinating, beautifully produced modern-day menagerie. But whereas medieval bestiaries were often based on folklore and myth, the creatures that abound in Henderson&rsquo;s book&mdash;from the axolotl to the zebrafish&mdash;are, with one exception, very much with us, albeit sometimes in depleted numbers.</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:07 +0000 carolleong 3130 at http://lib.must.edu.mo 恐懼的原型 : 分裂, 憂鬱, 強迫, 歇斯底里人格深度探索 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/kong-ju-de-yuan-xing-fen-lie-you-yu-qiang-po-xie-si-di-li-ren-ge-shen-du-tan-suo <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 弗里茲.李曼 著 ; 楊夢茹 譯. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 臺北市 : 商周出版, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> RC 531 R5 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">這是一趟人格探索的精神分析旅程。以精神分析、心理治療的知識與經驗為基礎,介紹四種人格的典型特質&mdash;&mdash;受天性、童年環境、父母師長的個性、社會與規範所影響。重思我們所來自且身處其中的整個互聯的世界,將使我們的人格更趨完整與成熟。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:06 +0000 carolleong 3129 at http://lib.must.edu.mo 擴增時代 : 邁向人類2.0的新紀元 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/kuo-zeng-shi-dai-mai-xiang-ren-lei-20de-xin-ji-yuan <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 布雷特.金恩 著 ; 施祖琪, 蕭俊傑 譯 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 臺北市 : 臺灣金融研訓院發行, 2016. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> T 14.5 K5 2016 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">《擴增時代》是一本探討未來史的書,訴說未來20年人類生活將比過去250年經歷更劇烈的變革。您是否已準備好迎向未來?若以史為鑑,科技變革當前,除了適應,您別無選擇。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:05 +0000 carolleong 3128 at http://lib.must.edu.mo 分裂的網路 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/fen-lie-de-wang-lu <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 史考特.麥康森 著 ; 王寶翔 譯 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 史考特.麥康森 著 ; 王寶翔 譯 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> TK 5105.888 M3 2016 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">網路成了各國之間的戰場,原來是不可抗拒的宿命?歷史悠久、免費且無政府的網路,又會剩下哪些東西被帶進未來?這是一本簡練博學的網路史,對政治、社科、趨勢與網路戰感興趣的讀者,無須熟悉資訊技術,都能快速釐清網路與國家、社會、企業與個人深度糾纏的歷史。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:04 +0000 carolleong 3127 at http://lib.must.edu.mo 別出心裁 : 香港華服製造的故事 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/bie-chu-xin-cai-xiang-gang-hua-fu-zhi-zao-de-gu-shi <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 林春菊 著 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 林春菊 著 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> TT 504.6 .H7 L5 2016 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">本書以華服文化為基調,結合長衫的歷史淵源、旗袍老師傅的故事和華服愛好者的分享,重新演繹華服的傳承與蛻變,推廣華服文化,重振香港式微的手作技藝。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:03 +0000 carolleong 3126 at http://lib.must.edu.mo 食物語言學 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/shi-wu-yu-yan-xue <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 任韶堂 著 ; 王琳淳 譯 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 上海 : 上海文藝出版社, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> TX 353 J8 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">本書是一部妙趣橫生,從冰淇淋開始,到薯片、番茄醬,橫跨歐亞,探討食物、語言、文化傳播間關係的作品。蘇美爾歌謠中的遠古菜譜,連接東西方的殖民航船,番茄醬、馬卡龍、沙拉等我們身邊的食物名稱和製作方法的進化歷程,一同構成一幅以全球視角繪製,貫穿數千年歷史的語言學美食導覽地圖,而它就在你的一日三餐和餐後甜點下方緩緩鋪開。</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:02 +0000 carolleong 3125 at http://lib.must.edu.mo 微型旅宿經營學 : 民宿、青旅、B&B、商旅,設計到完賣教戰聖經 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/wei-xing-lu-su-jing-ying-xue-min-su-qing-lu-bbshang-lu-she-ji-dao-wan-mai-jiao-zhan <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 黃偉祥 著 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 臺北市 : 麥浩斯出版 : 家庭傳媒城邦分公司發行, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> TX 911.3 .M27 H826 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">本書精挑數個特色旅宿剖悉其吸睛設計,從開一間微型旅宿的毛巾挑選開始,到設計旅宿及運用大數據行銷方法將線上訂房、線下行銷做整合,讓你的旅宿一開張就門庭若市!</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:01 +0000 carolleong 3124 at http://lib.must.edu.mo 打開文學的方式 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/da-kai-wen-xue-de-fang-shi <div class="field field-type-text field-field-newarrivals-auther"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Author:&nbsp;</div> 王敦 著 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-publisher"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Publisher:&nbsp;</div> 廈門 : 廈門大學出版社, 2017. </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> Z 1003 W3632 2017 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">文學名著看不進去,一定是我打開的方式不對&hellip;&hellip;本書作者手把手教你對文學剝皮卸骨,讓讀書的過程重新爽起來!不在枯燥的理論套話中打轉,直擊砍瓜切菜般的閱讀現場。這樣暢快淋漓、妙趣橫生的文學理論入門書,以前可曾有過?</span></p> 普通新書 Sat, 01 Jul 2017 01:00:00 +0000 carolleong 3123 at http://lib.must.edu.mo 跑酷少年 http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/pao-ku-shao-nian <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> GV 749.7 P3 2014 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-film-length"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Length:&nbsp;</div> 跑酷少年 </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">這是一個關於新疆維族少年如何面對青春與成長的故事。艾達爾、希來力兄弟與夥伴薩達姆迷上了極限運動─跑酷,他們的母親為此愁眉不展。跑酷大賽在即,他們費盡波折訓練,四處籌集旅費,一次次失敗接踵而來;無奈之中薩達姆甚至行上千里,向離異的父母求援。希來力和薩達姆終於來到北京,之前兩人信心滿滿,但上場後卻緊張至極,比賽的失手讓他們發現了真實的自己。坐在前進的列車上,兩人心緒龐雜,不知明年能否從頭再來&hellip;&hellip;</span></p> DVD新碟 Sat, 01 Jul 2017 00:00:03 +0000 carolleong 3154 at http://lib.must.edu.mo Alice through the looking glass http://lib.must.edu.mo/en/newarrivals/alice-through-looking-glass <div class="field field-type-text field-field-callnumber"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Call Number:&nbsp;</div> PN 1997.2 A442 2016 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-film-length"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Length:&nbsp;</div> 113 min. </div> </div> </div> <p><span style="font-size:12px;">在海上遊歷了三年的愛麗絲,終於重返倫敦。在百爵派對上,她竟然看到智者藍毛蟲!透過神奇魔鏡,藍毛蟲帶愛麗絲再次回到仙境,更重遇妙妙貓、睡鼠及三月兔等多位好友。然而,瘋帽卻變得更為失常,令大家非常擔心。為了拯救最好的朋友,愛麗絲決定聽從白皇后的建議,親自去尋找半人半機械的「時間」以借出能夠穿梭時空的「萬物之鐘」魔法球,希望藉著這部時光機回到過去,拯救瘋帽的家人,令他回復正常。不過,神秘的「時間」竟然跟邪惡的紅皇后有著不為人知的交易...墮進充滿未知的時間海洋,愛麗絲到底會遇到什麼怪事?她又能否在限時之內完成任務?</span></p> DVD新碟 Sat, 01 Jul 2017 00:00:02 +0000 carolleong 3153 at http://lib.must.edu.mo